جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت 94

1394/03/06

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت مهندسی شاخص‌كنترل اسپادان بعداز ظهر روز چهارشنبه مورخ 1394/03/06 با حضور اكثریت سهامداران و نمایندگان قانونی آنها و در حضور آقای مهندس طاهری، مدیرعامل محترم شركت ایریسا تشكیل و پس از ارائه گزارشات هیأت مدیره و بازرس قانونی و ارائه توضیحات لازم و بحث در مورد برنامه آینده فعالیت‌های شركت، صورت‌های مالی عملكرد سال منتهی به 1393/12/29 به تصویب رسید و در ارتباط با سایر موارد دستوركار مجمع نیز تصمیم‌گیری شد.

بازگشت به صفحه اصلی