تمدید گواهینامه ISO 9001

Network Service.png

1393/10/06

شرکت مهندسی شاخص کنترل اسپادان، بر اساس ممیزی انجام شده توسط تیم ممیزی IMQ در تاریخ 10/09/1393 شرایط لازم برای تمدید گواهینامه ISO 9001 : 2008 را احراز نموده و این امر به هیئت تصمیم گیرنده ثبت و صدور گواهینامه IMQ در ایتالیا توصیه شده است.

بازگشت به صفحه اصلی