اخذ گواهی تعهد به تعالی از شرکت فولاد مبارکه

Network Service.png

1393/09/13

در جریان برگزاری اولین همایش عملکرد شرکتهای زیر مجموعه و اولین همایش تعالی سازمانی فولاد مبارکه اصفهان که با حضور مدیر عامل، معاونت مالی و اقتصادی، معاونت تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه و مدیران عامل کلیه شرکتهای زیر مجموعه در تاریخ 12/09/1393 در محل باغ فردوس شرکت فولاد مبارکه برگزار گردید، شرکت مهندسی شاخص کنترل اسپادان مفتخر به دریافت گواهی تعهد به تعالی سازمانی از شرکت فولاد مبارکه گردید. لازم به توضیح است ارزیابی تعالی سازمانی شرکتهای گروه فولاد مبارکه همه ساله با بهره گیری از مدل ارزیابی برگرفته از مدل EFQM انجام خواهد شد.

بازگشت به صفحه اصلی