جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت 92

Network Service.png

1392/02/05

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت مهندسی شاخص‌كنترل اسپادان بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 04/02/1392 با حضور اكثریت سهامداران و نمایندگان قانونی آنها و در حضور آقای مهندس شهریاری، مدیرعامل محترم شركت ایریسا در محل دفتر شركت تشكیل و پس از ارائه گزارشات هیأت مدیره و بازرس قانونی و ارائه توضیحات لازم و بحث در مورد برنامه آینده فعالیت‌های شركت، صورت‌های مالی عملكرد سال منتهی به 30/12/1391 به تصویب رسید و در ارتباط با سایر موارد دستوركار مجمع نیز تصمیم‌گیری شد.

بازگشت به صفحه اصلی