اخذ گواهینامه ISO 9001

Network Service.png

بر اساس ممیزی به عمل آمده شرکت مهندسی شاخص کنترل اسپادان از طرف تیم ممیزی IMQ موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001 :2008 و IQNET شده است. مشخصات گواهی نامه دریافت شده در وب سایت های بین المللی نظیر www.imq.ir (دفتر نمایندگی IMQ ایران)، www.imq.it (شرکت گواهی دهنده IMQ ایتالیا) و www.cisq.com (فدراسیون شرکت های گواهی دهنده ایتالیایی) قابل مشاهده می باشد.

بازگشت به صفحه اصلی