شرکت های همکار


ردیف نام همکار زمینه کاری
1 DANIELI AUTOMATION SPA مشارکت در تهیه پیشنهاد فنی و مالی مناقصات
2 DANIELI METALLURGICAL EQUIPMENT BEIJING CO. LTD تفاهم نامه همکاری در پروژه